VÄNSKAPSKORTET:

 

Syftet är att göra det möjligt för en vän/stödperson att gratis delta i fritidssysselsättningar, till exempel gå på teater, konserter, bio, besöka simhall, idrottstävlingar och -evenemang, delta i resor samt olika slags idrotts- och kulturevenemang.

 

Vänskapskortet innehas av personen med utvecklingsstörning och han/hon använder det tillsammans med sin vän/stödperson. Det förs register över korten och de är personliga (Obs! den person som agerar som stödperson kan också vara en annan än den frivilliga stödperson som fått utbildning inom Vänskapsverksamheten).

 

Tack vare kortet har en person med utvecklingsstörning mölighet att jämlikt ta del av olika slags tjänster. En person med utvecklingsstörning kan inte utan medhjälpare utnyttja fritidstjänster och om han/hon också måste betala medhjälparens kostnader, är biljettpriset alltid det dubbla för honom/henne.

 

I vänskapskortsverksamheten betalar personen med utvecklingsstörning alltid sina egna kostnader och hans/hennes stödperson/medhjälpare har gratis inträde med hjälp av kortet. Tack vare stödpersonen är det möjligt att delta.

 

 

TILL KÄNNEDOM ÅT VÄNNEN:

 

Ni som är utbildade som frivilliga vänner, kom ihåg att Vänskapskortet är ett kort som sänts åt personen med utvecklingsstörning, och att ni sedan kan använda det tillsammans, vilket innebär att ni inte får något eget kort, men att gratisinträdet gäller er. På så sätt hindras missbruk och personen med utvecklingsstörning ges egen bestämmanderätt.

 

Fråga efter kortet om personen med utvecklingsstörning inte själv kan visa upp det eller kan tala om att han/hon har ett sådant.

 

Kom ihåg att Vänskapskortets användningsfördel gäller vem som helst medhjälpare/vän/syskon/förälder/far- eller morförälder/kompis till den person som har utvecklingsstörning.

 

 

TJÄNSTEPRODUCENTER:

 

Se Tjänsteproducenterna (länk i övre kanten). Där kan man se alla de tjänster, till vilka vännen kan komma med med Vänskapskortet. Där hittar man också nya tjänsteproducenter utanför vårt verksamhetsområde.

 

Vi letar i vår verksamhet efter samarbetspartners, som är intresserade av att utveckla ett jämlikt deltagande för personer med utvecklingsstörning i de tjänster samhället erbjuder. De tjänsteproducenter som går med kommer att få positiv offentlig uppmärksamhet. Vi tackar alla tjänsteproducenter som deltar!

 

 

HUR MAN FÅR KORTET:

 

Be om en ansökningsblankett på byrån. Du får med anvisningar för ansökan och uppgifter om de bilagor som behövs. Kortet är gratis. Du kan också skriva ut ansökningsblanketten här och sända den till byrån:

 

Ansökningsblankett:   Suomeksi | På svenska

 

För kortet behövs namn, passfoto, personbeteckning, adress, telefonnummer och e-postadress (om sådan finns). Om kortinnehavarens adress eller andra uppgifter ändras, ska Vänskapskortsverksamheten omedelbart meddelas om detta.

 

Om kortet inte längre behövs (exempelvis om man flyttar bort från verksamhetsorterna), ska kortet omedelbart returneras till Vänskapskortsverksamheten.

 

Ta kontakt med byrån, om du vill fråga mer om Vänskapskortet eller själv vill ha ett Vänskapskort.

  

KONTAKTUPPGIFTER


Koordinator Anita Lautamäki

tfn. 050 546 8102

Koordinator Tuula Viitakoski

tfn. 040 722 2342


Tvåspråkig betjäning:

Verksamhetsassistent Sirpa Saarimäki

tfn. 040 832 9721


Kauppaneliö 13 H 8, 60120 SEINÄJOKI


KONTORET ÄR ÖPPET: Må-Fr 08:00-16:00

E-post uppgifter:

förnamn.efternamn@ystavankortti.fi